huidtype

DE HUIDTYPES

De huid van elk individu reageert anders op UV-stralen. Om toch enige indeling te bekomen, werd op internationaal niveau een classificatie uitgewerkt die de meerderheid van de mensen kan indelen in 6 huidtypes (of beter fototypes), met elk hun eigen hoofdkenmerken. Afwijkingen zijn nog steeds mogelijk en binnen een groep kunnen er nog redelijke verschillen zijn, maar door het juist invullen van een specifieke vragenlijst, kan toch al een redelijke indicatie gegeven worden, tot welk type men zich mag rekenen.

Zoals reeds vermeld onderscheiden we 6 Huidtypes:

TYPE Personen met fototype 1 zijn erg gevoelig voor UV-straling (zon of zonnebank). Mensen met dit huidtype bruinen bijna niet. Zij krijgen zeer snel last van zonnebrand. Voor dit huidtype zijn zon nog zonnebanken geschikt. Er worden door Blacklight Snelbruincenters dan ook geen magneetkaarten afgeleverd aan mensen met dit huidtype.

TYPE Dit type is gevoelig voor UV-stralen. Type 2 bruint wel enigszins, maar het gaat langzaam en de kleuring is vrij licht tot matig. Ook dit huidtype loopt snel zonnebrand op en vervelt ook nog vrij snel na zonnebrand te hebben opgelopen. Mensen met type 2 kunnen wel bij Blacklight terecht, maar zij dienen goed op te letten voor overdreven bezonning of zonnebrand.

TYPE Dit type is een normaal fototype voor onze en iets zuidelijkere contreien. Type 3 wordt redelijk bruin, bruint al wat makkelijker, verbrandt niet echt snel en heeft na een 2-tal maanden zonder zon ook geen uiterst blanke huid.

TYPE Dit type is goed bestand tegen de zon. Mensen met dit fototype bruinen snel en makkelijk, hebben weinig last van zonnebrand en vervellen zelden. Mensen met dit huidtype gaan dikwijls te lang in de zon of onder de zonnebank omdat zij weinig of niet gehinderd worden door zonnebrand. Vaak krijgt men hierdoor de neiging om te overdrijven. Dit heeft echter weinig zin, wie zo makkelijk bruint, kan het gerust kalm aan doen.

TYPE 5: Type 5 is van nature al matig tot redelijk bruin. Type 6 = negroïde type. Is van nature donker tot zeer donker gekleurd Mensen met huidtype 5 en 6 worden gelijkgesteld aan type 4 voor wat de tijdsbeperkingen betreft.

HET BRUININGSPROCES

Simpel uitgelegd gebeurt het volgende (proces van vertraagde pigmentatie): Door het bestralen van de huid met UV-stralen worden de pigmentcellen (keratinocyten) aangespoord om pigmentkorrels aan te   maken. Dit pigment wordt vanuit de basaalcellenlaag doorgegeven aan de kiemcellenlaag. Nadat het pigment eerst wat gerijpt heeft wordt het (ook weer onder invloed van
UV-stralen) gekleurd. Meer materiaal in de opperhuid en een versnelde celdeling maken ook dat de opperhuid wat verdikt. Door herhaling van dit proces en door het constant vernieuwen van de huid vanuit de basislaag, wordt de gehele opperhuid langzaam gevuld met pigment dat onder het UV verkleurt en ons dus onze bruine kleur geeft. Eenmaal de huidlagen volledig gevuld zijn met pigment en het ook gekleurd is, hebben we onze maximum bruining bereikt. Verder aandringen heeft op dat ogenblik dan ook geen zin meer. Bij elk individu is het eindresultaat verschillend. Het ene huidtype kleurt al donkerder dan het andere en ook binnen eenzelfde huidtype kan het resultaat sterk verschillen. Dit hangt ondermeer af van de rijpingsfasen die de pigmentkorrels
(melanosomen) doorlopen, de grootte van de pigmentkorrels, enz.

BRUINEN KOST TIJD

Zoals u hiervoor al kon lezen, wordt onze opperhuid, waarin alle kleuring zich bevindt, voortdurend vernieuwd. Zonnebanken met een hoge lichtsterkte die in professionele centra worden  gebruikt, beperken de tijd die nodig is om een zekere bestralingsdosis toe te dienen, maar de tijd die de huid nodig heeft om dit te verwerken (en dus bruin te worden) blijft dezelfde.
Om enige tijd bruin te blijven is het van belang dat de zogenaamde vertraagde pigmentatie wordt opgebouwd. Directe pigmentatie zoals die verkregen wordt met bvb zonnekanonnen (enkel UV-A in hoge dosissen) kan een bijdrage leveren op korte termijn, maar verdwijnt ook weer snel. Laat uw huid daarom tussen 2 beurten voldoende tijd (minimum 24 en liefst 48 uur) om het  ruiningsproces normaal te laten verlopen. Denk niet dat u veel sneller of beter bruin zult worden door de sessies korter na mekaar te doen of door overdreven lang te zonnen.

 ALEMENE RICHTLIJNEN

Met de bovenstaande informatie in het achterhoofd en door de hieronder vermelde richtlijnen op te volgen, bent u normaal perfect in staat om uw eigen zonnekuur op te volgen en op een verantwoorde manier om te gaan met zon en zonnebanken.

Bouw de bezonningstijd langzaam op en overdrijf niet. Laat uw huid de tijd om te reageren en zich aan te passen. Plotse overdreven bezonning wordt sterk afgeraden.  Mocht u toch enige zonnebrand oplopen, dan betekent dit dat u de tijd de volgende keer terug moet verminderen (wees hard  voor u zelf en doe wat uw lichaam van u vraagt). Wacht ook tot de roodheid volledig verdwenen is voor u nogmaals in de zon of onder de zonnebank gaat.

Wanneer u na een 10-tal sessies, gespreid over een 3-tal weken geen verdonkering meer waarneemt, dan heeft verder aandringen ook geen zin en heeft u uw maximale bruining waarschijnlijk bereikt.

Bouw na een kuur een rustperiode van minimum 2 weken in. Zo krijgt uw afweermechanisme in uw huid de tijd om uw huid te controleren Staak uw zonnekuur bij elke huidreactie (hoe miniem ook) en raadpleeg een dokter vooraleer u verder doet. Ga met een gereinigde huid onder de zonnebank (d.w.z. geen resten van parfums, cosmetica, enz…)

Gebruikt U medicijnen (tijdelijk of doorlopend) lees dan steeds de bijsluiter en ga na of deze geen overgevoeligheid voor UV-stralen kunnen veroorzaken.  Maak bij voorkeur geen gebruik van
allerhande producten, deze kunnen de voorziene UV-dosis beïnvloeden, waardoor de voorgeschreven tijden niet meer kloppen.

Neem slechts 1 zonnebad per dag (ofwel in de zon ofwel onder de zonnebank). De combinatie van de 2 kan tot overbezonning en aldus zonnebrand leiden.

Gebruik een speciaal UV-brilletje. Rechtstreeks UV-licht in de ogen kan tot een aantal aandoeningen leiden. De ogen sluiten of een gewone zonnebril gebruiken zijn om diverse redenen geen afdoend alternatief. Bij Beaustyle kan je uw eigen UV-brilletje kan kopen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *